Misja

Naszym celem jest:

• propagowanie zdrowego trybu życia, poprzez uprawianie futbolu amerykańskiego, który, jest sportem dla każdego, niezależnie od warunków fizycznych
• uczenie postawy fair-paly, nie tylko na boisku, ale co najważniejsze w życiu codziennym
• walka z patologiami – chcemy pomagać przede wszystkim w zapobieganiu i zwalczaniu agresji i przemocy wśród młodzieży.
• praca z młodzieżą ze środowisk patologicznych, która dzięki uczestnictwu w drużynie, ma możliwość rozwijania się nie tylko pod względem sportowym, ale również intelektualnym i emocjonalnym – przede wszystkim dzięki zaangażowaniu drużyny w akcje społeczne i charytatywne. [co roku wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, uczestniczymy w akcjach krwiodawstwa, uczymy młodzież empatii, w ramach pomocy Domowi Małego Dziecka im. Jana Brzechwy]
• być alternatywą dla patologicznego otoczenia – dyscyplina narzucona przez trenerów, zdrowe współzawodnictwo i przyjaźń, pozwolą na ukształtowanie prawidłowych postaw w życiu dorosłym
• by futbol amerykański stał się dla młodych ludzi drogą do samorealizacji, a w przyszłości, dla tych którzy odnajdą swą pasję w futbolu, społecznego zaangażowania jako działacze, trenerzy czy sędziowie
• by młodzi ludzie poprzez sport i zaangażowanie w życie drużyny, dostrzegli i szanowali, istotne wartości w życiu – dyscyplina niezbędna w tym sporcie, pozwoli naszym zawodnikom lepiej kontrolować swe zachowania w życiu codziennym, a poprzez pozytywną motywację,